เทคโนโลยีในอนาคต

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในหลายๆด้านมีการพัฒนาทุกๆอย่างให้ดีขึ้น เช่น สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นการส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต และในยุคนี้เทคโนโลยีถือว่ามีความสำคัญในการดำรงชีวิตของเราอย่างมาก และเทคโนโลยีล้ำๆในอนาคตที่เราจะได้เห็นได้ใช้งานมีดังนี้
1.Smart data การเก็บข้อมูลในยุคนี้คงต้องอาศัยการบันทึกด้วยมือของเราเอง อย่างการเก็บรายชื่อในโทรศัพท์ แต่อีกไม่นานการเก็บข้อมูลเหล่านี้จะทำได้โดยอัตโนมัติ
2.Smart Glass เป็นแว่นตาอัจฉริยะจากกูเกิล ที่จะพัฒนาให้มีความสามารถมากกว่าการเป็นแว่นตาธรรมดาทั่วไป ที่เราจะเห็นได้ในอนาคตที่จะมีออกมาอย่างหลากหลาย
3.Smart House จะเป็นการพัฒนาของใช้ในบ้านให้มีระบบคอมพิวเตอร์ อย่างเช่น ไมโครเวฟที่อาจจะควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้ ตู้เย็นคอยเตือนน้ำและอาหารใกล้หมด เราจะได้เห็นแน่ๆในอนาคต
4.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้ เมื่อกระแสสังคมของ Google Glass และ Smart Watch เพิ่มมากขึ้น อุปกรณ์ที่คนเราสวมใส่นั้นจะได้พัฒนาให้กลายมาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแน่นอน
5.การเล่นเกมส์เสมือนจริง ในปัจจุบันได้พัฒนาให้มี Oculus Rift เกิดขึ้นมาแล้ว เป็นอุปกรณ์ที่เล่นเกมส์เสมือนจริงที่จะพาเราไปเล่นเกมส์อย่างน่าตื่นเต้น และจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
6.การควบคุมคอมพิวเตอร์ผ่านสมอง การใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้เราจะต้องใช้เมาส์และแป้นพิมพ์กันอยู่ แต่อีกไม่นานเราจะไม่ต้องใช้กันแล้วเพราะจะมีการพัฒนามาในรูปแบบสั่งการโดยสมองของเรา
7.หุ่นยนต์ ในสมัยนี้เราจะเห็นได้ว่าเริ่มมีหุ่นยนต์ที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่แทนมนุษย์กันบ้างแล้ว และในอนาคตข้างหน้าเราคงจะเห็นหุ่นยนต์เกลื่อนเมืองแน่ๆ