เทคโนโลยีในอดีตที่ไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบัน

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่มนุษย์เราคิดค้นขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเทคโนโลยีเก่าๆก็ถูกเลิกใช้หรือลืมเลือน สิ่งใหม่ๆที่มาทดแทนนั้นจะมีการออกแบบให้ขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและให้ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล เรามาดูว่าเทคโนโลยีในอดีตมีอะไรบ้างที่ถูกเลิกใช้ไปแล้ว
1.VHS Format
รูปแบบบันทึกวีดีโอถูกสร้างขึ้นโดย JVC ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปี 1980 – 1990
2.Laser Dise Players
เป็นเครื่องเล่นแผ่นดิสก์เลเซอร์ เป็นเครื่องเล่นของผู้คนในอดีตที่ค่อนข้างจะมีฐานะ เป็นเครื่องเล่นเทคโนโลยีก่อนที่จะผลิตรูปแบบ DVD ขึ้นมาภายหลัง
3.HAM Radio
เทคโนโลยีวิทยุสมัครเล่น เป็นวิทยุสื่อสารแบบคลื่นสั้น มีตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ในปัจจุบันนี้ยังคงมีบางท่านที่ยังใช้งานอยู่ มีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อการศึกษา การให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกัน
4.Reel to Reel
เครื่องบันทึกเทปยุคแรกๆ เป็นลักษณะล้อหมุนสู่ล้อหมุน เพราะสมัยนั้นยังไม่มีเทปคาสเส็ต
5.Transistor Radios
วิทยุทรานซิสเตอร์สมัยก่อนมีเฉพาะคลื่น AM ซึ่งเป็นที่นิยมมากใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงเรียนและในวงธุรกิจต่างๆในช่วง ค.ศ.1970
6.Cassette Tapes
เป็นตลับเทปคาสเส็ตขนาดกะทัดรัดถูกพัฒนาเพื่อให้การถอดความเร็วขึ้น และยังนิยมเพื่อใช้งานบันทึกเสียงเพลง
7.Telegraph
โทรเลขเป็นตำนานการสื่อสารที่ใช้ส่งข้อความจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ส่งโดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกันและอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ
8.Telex Machines
เครื่องวิทยุโทรเลข ใช้ส่งข้อความตัวอักษรแบบไร้สายผ่านคลื่นวิทยุ / คลื่นไมโครเวฟ
9.PDA’s
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจดบันทึก เก็บข้อมูล เตือนการนัดหมาย รวมไปถึงความสามารถของการเพิ่มเติมแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ใช้งานด้านอื่นๆเหมาะสมกับความต้องการมากยิ่งขึ้น
10.Discman
เป็นเครื่องเล่นพกพาที่รองรับแผ่นซีดี ของค่าย Sony ซึ่งได้รับความนิยมมากในช่วงนั้น