จับตาเทรนเทคโนโลยี เปลี่ยนยุคธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทต่อชีวิตผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความก้าวหน้า รวดเร็ว และเที่ยงตรง ทำให้เทคโนโลยีมีความหลากหลายและเริ่มเป็นที่จับตามอง เพราะเทคโนโลยีนั้นจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต ซึ่งมีการทำสำรวจรูปแบบเทคโนโลยีกว่า 150 แบบทั่วโลกจากกลุ่มพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคตอีก 3-7 ปีข้างหน้า
1.ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI)
Ai เรียกง่ายๆ คือ คอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆนั้นด้วยเหตุและผล จนสามารถตอบโต้การสนทนาได้อย่างดี อีกทั้งยังสามารถจดจำเรื่องที่ผ่านมาเป็นบทเรียนได้ ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบเพราะนำไปใช้งานของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกัน ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการบริหารในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงบางส่วนของเทคโนโลยี
2.โลกเสมือนจริง (Augmented Reality หรือ AR)
AR เทคโนโลยีโลกกึ่งเสมือนจริง ด้วยรูปแบบเทคโนโลยีการมองเห็นกับโลกของความเป็นจริงมาเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการซ้อนเทคโนโลยีกับการมองเห็นมนุษย์แบบปกติ เช่น การออกกำลังกายในลู่วิ่ง เมื่อสวมแว่น VR เข้าไปจะทำให้การวิ่งนั้นมองเห็นวิว
3.บล็อกเชน (Blockchain)
บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีการร้อยต่อข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมด โดยข้อมูลทุกบล็อกจะเป็นเหมือนสำเนาของตัวเอง เมื่อเกิดการแก้ไขจะทำให้ทุกบล็อกรับรู้การแก้ไขและมีประวัติเก็บไว้อย่างซ้ำซ้อน
4.โดรน (Drones)
โดรนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการบินที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถ ของการบินหลายระยะด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้โดรนเข้ามาแทนที่ในการบินหลากหลายระบบทั้งเล็กและใหญ่
5.อินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT)
IoT เป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงมากที่สุด เพราะสามารถแทรกตัวเข้าไปได้แทบทุกอุตสาหกรรม เพราะเป็นเทคโนโลยีของการสื่อสารอุปกรณ์เท่านั้น โดยคาดหวังว่า IoT จะช่วยลดเวลาการจัดการทั้งหมดของมนุษย์
6.หุ่นยนต์ (Robots)
หุ่นยนต์เป็นเป้าหมายใหม่ของการทดแทนแรงงานในอนาคต เนื่องจากงานบางชนิดนั้นเป็นการใช้แรงงานซ้ำๆ จนเกิดภาวะขาดแรงงาน ด้วยค่าแรงที่ต่ำหรือปัญหาของพื้นที่ก็ตามแต่ ซึ่งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์แขนกลที่ทำหน้าที่แทนหนุ่มสาวโรงงาน และในอนาคตหุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์
7.ระบบพิมพ์ 3 มิติ ( 3D Printing )
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ อาจจะฟังดูเป็นเครื่องพรินเตอร์ที่วุ่นวายกับเรื่องหมึกไปสักหน่อย แต่ที่จริงแล้วมันจะเป็นอะไรที่แตกต่างออกไป เพราะฟีเจอร์การทำงานเป็นเหมือนการแกะสลักด้วยแบบดิจิทัลที่สั่งงานโดยคอมพิวเตอร์