เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)หมายถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีคุณประโยชน์ แล้วก็ใช้งานได้กว้างใหญ่เยอะขึ้นเรื่อยๆ ไอทีรวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ในระบบสารสนเทศนั้นมี 5 ส่วนสำคัญๆอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการทำงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ รวมทั้งข้อมูล เดี๋ยวนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความหมายต่อวิถีชีวิตของประชาชน ด้านการติดต่อสื่อสาร การเป็นแหล่งข้อมูลวิชาความรู้ การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาจากคำว่า “เทคโนโลยี” รวมกับคำว่า “สารสนเทศ” “เทคโนโลยี” คือ สิ่งที่มนุษย์ปรับปรุงขึ้น เพื่อช่วยสำหรับในการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆเข่น เครื่องมือ เครื่องไม้เครื่องมือ