เทคโนโลยีชาวบ้าน

ไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์กระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ เทคโนโลยีชาวบ้าน เป็นหนังสือรายปักษ์ที่นำเสนอเรื่องราวของชาวบ้านที่ทำการเกษตร ให้ชาวบ้านนำเสนอวิธีการทำมาหากินในอาชีพการเกษตรสู่การรับรู้ของผู้อ่านที่เป็นชาวบ้านและสนใจในอาชีพการเกษตร เพื่อยืนยันว่าอาชีพการเกษตรนั้น สามารถเลี้ยงชีพชอบได้ สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างดี โดยใช้กระบวนการทั้งการคิด การดำเนินการ ใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นระดับชาวบ้าน ที่ได้มาจากการคิดค้นของชาวบ้านมาประกอบด้วย ไม่ต้องใช้เงินทุนสูงมากนัก

อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคง และสามารถประกอบการได้ด้วยกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งเทคโนโลยีชาวบ้านได้พิสูยน์ความจริงที่ว่านี้มาตลอด

ระยะเวลา 17 ปี ผ่านมา ในรอบปี 2547 เทคโนโลยีชาวบ้านก็ได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารและความก้าวหน้า ความสำเร็จในแวดวงอาชีพเกษตรกร นำเสนอผลงานและตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในการประกอบอาชีพดังกล่าวนี้

นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่แต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดจัดรายการพิเศษการเพราะปลูก การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดต่างๆ ให้เห็นถึงสภาพการทำงานหากินโดยรวม โดยเฉพาะจุดเด่นๆหรือความสำเร็จที่ชัดเจนในแต่ละจังหวัด ซึ่งในปี 2548 ก็จะได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวต่อไป โดยจะขยายขอบข่ายให้กว้างขึ้น เพื่อแต่ละพื้นที่ แต่ละอาชีพให้ปรากฏเป็นตัวอย่างแก่ผู้สนใจในการประกอบอาชีพด้านนี้

เทคโนโลยีชาวบ้าน ยังได้จัดกิจกรรมนำผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้สนใจจากสาขาอาชีพอื่นๆ ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรม ที่เรียกว่า เสวนเกษตรสัญจร เพื่อไปดูการทำมาหากิน การสร้างอาชีพและรายได้ในภาคการเกษตรที่น่าสนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ทั้งในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานครและจังหวัดไกลๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2548 นี้ทาง เทคโนโลยีชาวบ้านได้จัดกิจกรรมเสวนาเกษตรสัญจร เกิดขึ้น ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เหมือนเช่นเคย เพื่อเป็นทั้งการส่งเสริมอาชีพ ทั้งการพักผ่อนไปพร้อมๆกัน นอกเหนือไปจากการนำเสนอเรื่องราว ข่าวคราวของอาชีพ การประกอบการ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเกษตรกรรมในรูปแบบหนังสือ

ขณะเดียวกันเรายังจะได้จัดให้มีการสัมมนาขึ้นในประเด็นความรู้ทางด้านการเกษตร อันอยู่ในความสนใจของสังคม เช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายๆปีที่ผ่านมา